Training Slachtofferschap Mensenhandel

Klassikaal op een locatie van Koraal

Als individuele cursist inschrijven en klassikaal starten op een Koraal locatie. Het klassikale gedeelte duurt ongeveer 3,5 uur en daarna gaat je online verder met mogelijkheid tot beantwoording vragen en voortgangsbewaking door trainer gedurende 30 dagen. 
Inclusief 24 SKJ punten.

Virtual Classroom

Je logt in op een online klassikale sessie van ongeveer 3,5 uur met een trainer en daarna online verder met mogelijkheid tot beantwoording van jouw vragen en voortgangsbewaking door trainer gedurende 30 dagen.
Inclusief 24 SKJ punten.

Klassikaal op uw locatie

Op jullie locatie klassikaal starten 3,5 uur en daarna online verder met mogelijkheid tot beantwoording vragen en voortgangsbewaking door trainer gedurende 30 dagen maximaal 10 cursisten per sessie.
Inclusief 24 SKJ punten.

Basic alleen online*

Geheel zelfstandig online m.b.v. de leerapp.
*Let op deze versie geeft geen recht op de accreditatie punten. Indien je later alsnog een klassikale sessie volgt kun je alsnog de accreditatie punten verkrijgen.

Groepen

Het uitgangspunt is 10 deelnemers per groep omdat de ervaring leert dat dit de optimale groepsgrootte is en het leerendement maximaal.
Indien er meer dan 10 geïnteresseerden zijn kan er een nieuwe groep gemaakt worden. Verdeel het aantal geïnteresseerden optimaal over de 2 of meer groepen om te voorkomen dat er een “grote” en een “kleine” groep is. Geef de deelnemers ook per groep in een apart formulier door, zodat wij de verdeling meteen over kunnen nemen.

Tarieven

Onderstaande prijzen voor de diverse varianten.
De vermelde kosten zijn exclusief 21% Btw.
Elke variant maakt gebruik van de online microtraining leermethode met uitgebreid lesmateriaal en instructie-videos.


 

Virtual Classroom
395,-
Online sessie met maximaal 10 personen.
Inclusief de persoonlijke leerapp.
Inclusief SKJ accreditering.
Via ZOOM of TEAMS
Klassikaal op uw locatie
2450,-
Klassikale sessie met maximaal 10 personen.
Inclusief de persoonlijke leerapp.
Inclusief SKJ accreditering.
 
 
Basic alleen online
150,-
Zelfstudie, geen klassikale training.
Inclusief de persoonlijke leerapp.
Geen accreditering,
mits achteraf alsnog het
klassikale deel afgenomen wordt.