Ben van Broeckhoven

Is sinds 1985 met hart en ziel werkzaam in de zorg. Na eerst 20 jaar in de psychiatrie te hebben gewerkt met diverse doelgroepen en in diverse functies; van sociotherapeut tot divisiemanager. Is hij in 2006 als directeur van het orthopedagogisch behandelcentrum Gastenhof, onderdeel van het huidige Koraal, gaan werken. Hier worden jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen en psychiatrische problematiek behandeld.
In 2017 is hij benoemd als programmadirecteur binnen Koraal. Vanuit die rol is hij bezig om vorm en inhoud te geven aan diverse strategische projecten:

  • Ontwikkelen en opzetten van een behandelprogramma voor slachtoffers van mensenhandel/ seksuele uitbuiting. Specifiek voor de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.
  • Ontwikkelen en implementeren van een landelijke signaleringstool voor het sneller herkennen van potentieel slachtofferschap van loverboys/seksuele uitbuiting.(www.11vb.nl)
  • Intern beleid ontwikkelen ten aanzien van de thema's: Eergerelateerd geweld en Transgenderschap.
  • Project Equipe Mont Ventoux: de behandelmethodiek die bij dit fietsproject is ontwikkeld open stellen voor diverse andere doelgroepen in heel Nederland.

Ben van Broeckhoven

 

Julie Bocken

Is sinds 2000 werkzaam in de zorg voor jongeren en adolescenten met een LVB. In eerste instantie in de directe zorg als groepsleider binnen OBC Gastenhof (Koraal) op klinische behandelgroepen en na het afronden van de opleiding Orthopedagogiek hier gestart als gedragswetenschapper. In deze functie heeft zij zich toegelegd op de verschillende aspecten van de klinische (crisiszorg) en ambulante (ambulante thuisbehandeling, Ambulante Spoed Hulp en Families First) behandeling. Sinds 2017 is Julie als regiebehandelaar betrokken bij het behandelprogramma voor (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel met LVB/GGZ van Koraal. Naast de inhoudelijke behandeling van de klinische en ambulante cliënten binnen het behandelprogramma, houdt zij zich bezig met beleidsontwikkeling en interne en externe scholing op het gebied van slachtofferschap mensenhandel.

julie bocken

Pamela Storms

Is sinds 2000 werkzaam binnen de jeugdzorg. In 2000 startte ze haar loopbaan binnen de crisisgroep van het huidige Xonar. In 2001 maakte ze de overstap naar OBC Gastenhof binnen stichting Sint Anna (huidige Koraal). Na haar managementopleiding werkt ze sinds 2007 als teammanager binnen dit OBC op verschillende locaties. Vanaf 2017 is zij betrokken bij het project mensenhandel binnen Koraal en volgde ze de post HBO bestrijding mensenhandel aan de CHE. Momenteel is zij als teammanager verbonden aan Yip! (behandelprogramma (vermoedelijke) slachtoffers mensenhandel met LVB en/of GGZ problematiek). Naast het aansturen van de behandelteams houdt zij zich bezig met beleidsontwikkeling op het gebied van slachtoffers mensenhandel en geeft ze scholing binnen en buiten Koraal.

 pamela storms


De trainers geven zelf een korte introductie over de training. 

https://youtu.be/QaDeIiZ95_Q