Zeventig procent van de jeugdige slachtoffers van seksuele uitbuiting heeft een licht verstandelijke beperking.” Met die constatering valt Ben Van Broeckhoven meteen met de deur in huis. Het onderwerp gaat hem zichtbaar aan het hart. “Want het zal je kind maar wezen, dat slachtoffer wordt.”

Als voormalig directeur van Koraal locatie Gastenhof zag hij ze regelmatig voorbij komen, de meisjes die hun lot onbewust in handen hadden gelegd van loverboys. Met alle gevolgen van dien. “Koraal moet hier iets aan doen”, vond Ben. Daar was de Raad van Bestuur het roerend mee eens. Zo werd Ben programmadirecteur. Zijn opdracht: het ontwikkelen van een gericht behandelaanbod voor deze kwetsbare doelgroep voor wat betreft preventie, ambulante en klinische zorg en nazorg. Alles op maat van de zorgvrager.”

Lees het gehele artikel. (PDF)