Jouw gevoel zegt dat er iets niet goed zit. Zou hij/zij nou slachtoffer van mensenhandel zijn?? Maar ja GEVOEL. Hoe kom je er nu achter wat er echt aan de hand is en hoe voorkom je verder afglijden?

Jaarlijks zijn 100-en zo niet 1000-en meisjes en jongens slachtoffers van mensenhandel. Vaak betreffen het jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) die de kans lopen slachtoffer te worden van mensenhandel. Het is zeer aannemelijk dat deze groep jongeren kwetsbaar is. Het gaat immers om personen met een sociaal, maatschappelijke en emotionele achterstand. Signaleren en vroegtijdige preventie is noodzakelijk om noodzakelijke zorg/hulpverlening te bieden en verdere traumatisering te voorkomen.

Daarom hebben wij de training Slachtofferschap Mensenhandel ontwikkeld die jou helpt potentiële slachtoffers van mensenhandel te signaleren, vroegtijdige preventie te organiseren en noodzakelijke zorg/hulpverlening te bieden om verdere traumatisering te voorkomen.