Jaarlijks zijn 100-en zo niet 1000-en meisjes, jongens, vrouwen en mannen slachtoffer van mensenhandel. Vaak betreffen het mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die de kans lopen slachtoffer te worden van mensenhandel. Het is zeer aannemelijk dat deze groep mensen kwetsbaar is. Het gaat immers om personen met een sociaal, maatschappelijke en emotionele achterstand. Signaleren en vroegtijdige preventie is noodzakelijk om noodzakelijke zorg/hulpverlening te bieden en verdere traumatisering te voorkomen.

Daarom hebben wij de training Slachtofferschap Mensenhandel ontwikkeld die jou helpt potentiële slachtoffers van mensenhandel te signaleren, vroegtijdige preventie te organiseren en noodzakelijke zorg/hulpverlening te bieden om verdere traumatisering te voorkomen.